Proizvodnja, montaža i servisiranje opreme

Partner kome možete da verujete

Prema našem iskustvu, instalacija prve proizvodne linije predstavlja početak dugog partnerstva između ITN GROUP-a i naših klijenata. Naša želja je da Vaša proizvodna linija optimalno radi, daje visok kvalitetan proizvod i rezultate koje Vi želite, što nam garantuje da će i tokom sledećih investicija vaš partner biti ITN GROUP.

Kako bismo obezbedili ekonomsku opravdanost vaših investicija, i optimalan odnos cene i kvaliteta opreme, ITN GROUP je pokrenuo proizvodnju tehnološke, rahladne i elektro opreme u saradnji sa svojim ino principalima.

Uvek kada postoji problem u proizvodnji, naše stručno osoblje, licencirani inženjeri i serviseri sa potrebnim rezervnim delovim biće u Vašoj fabrici u vrlo kratkom periodu i efikasno ukloniti svaki zastoj u proizvodnji.

Servis i rezervni delovi

Kvalifikovani ITN GROUP serviseri su Vam uvek na raspolaganju ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć. Posedujemo znanje i rezervne delove za brzo rešavanje problema i tako smanjujemo zastoje u proizvodnji na najmanju moguću meru, jer smo svesni da minimalni zastoj znači minimalni gubitak.

ITN GROUP ima svoj centar za edukaciju u kome redovno održava kurseve edukacije, sticanje novih znanja i veština u oblastima tehnologija industije hrane i pića, hlađenja, grejanja, klimatizacije, Softvera, IT-a i održavanja opreme i složenih procesnih sistema.

ITN GROUP ima veliko regalno skladište rezervnih delova u Beogradu, što vam garantuje isporuku rezervnih delova u najkraćem mogućem roku.

Dugoročni ugovor o servisiranju podrazumeva redovne provere opreme, defektažu delova i komponenata sistema kojima je potrebna zamena, kao i procenu učinka sa mogućnošću unapređenja.

Obuka

ITN GROUP poseban značaj pridaje obuci Vaših operatera, inženjera i rukovaoca opreme, jer kvalitet rada linije zavisi od njih i time vam garantujemo profesionalnu obuku u prostorijama našeg trening centra.

Kako bismo omogućili optimalno korišćenje procesne opreme i time smanjili troškove i sprečili nepotrebne kvarove, obezbedili smo obuku za Vaše zaposlene. Kursevi pružaju operaterima i tehničarima temeljnu obuku na kupljenoj opremi i što se tiče samog rada na mašinama i što se tiče njihovog održavanja.

Na vrh

Contact Us

Pošalji